Wykładowcami są znakomici osteopaci angielscy, francuscy prowadzący własną praktykę oraz posiadający duże doświadczenie w nauczaniu osteopatii, co przekłada się na jakość oraz skuteczność nauczania.

Spis części naszych wykładowców prezentuje tabela: WYKŁADOWCY kliknij

Studenci pierwszej edcyji spotkali się z dużą ilością różnych wykładowców. Różni osteopaci specjalizują się w różnych obszarach osteopatii. Dlatego na seminaria pediatryczne zostali dobrani najlepsi wykładowcy z pediatrii, na seminaria z osteopatii strukturalnej mieliśmy znakomitych osteopatów, którzy świetnie poruszają się w temacie biomechaniki i manipulacji itd.

Różnorodność wykładowców i różne punkty widzenia oraz doświadczenia, powodują, że student poznaje prawdziwą osteopatię, niezawężoną do punktu widzenia kilku tych samych wykładowców. To sprzyja rozwojowi i wybraniu na przyszłość tego, co nam odpowiadna najbardziej. 

Zawsze, w każdej dziedzinie wiedzy warto uczyć się u źródła lub możliwie blisko źródła. Nasza szkoła jako jedna z nielicznych umożliwia poznawanie technik i założeń osteopatii u ich źródeł. Osteopatia trafiła ze Stanów Zjednoczonych do Anglii i tam zaczęła się rozwijać. Nasi najstarsi wykładowcy to często uczniowie twórców ważnych gałęzi i metod osteopatycznych. Na przykład technik M.E.T. byliśmy uczeni u ucznia Michela twrórcy M.E.T. Jest to ważne dlatego, że im dalej od źródła tym więcej może się pojawić przekłamań i zniekształceń. Dopiero poznając źródłowy przekaz danej wiedzy można go doskonalić i rozwijać. 

Dzięki temu, że European School of Osteopathy jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych szkół w nauczaniu osteopatii na poziomie magisterskim na Świecie oraz prowadzeniu studów zaocznych w różnych krajach świata, studenci mogą być pewni zachowania najwyższych standardów nauczania opartych na zbalansowanym i sprawdzonego przez wiele lat programie nauczania.