Program studiów

SEMINARIUM 1       

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Integracja umiejętności praktycznych

 

Tematyka seminarium:

 1. Weryfikacja wszystkich technik strukturalnych
 2. Zaawansowane techniki manipulacyjne HTV
 3. Zastosowanie technik w różnych sytuacjach klinicznych
 4. Integracja z innymi metodami osteopatycznymi

 


SEMINARIUM 2  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Medycyna osteopatyczna

Tematyka seminarium:

 1. Zagadnienia z zakresu medycyny osteopatycznej
 2. Praktyczne zastosowanie

 


SEMINARIUM 3  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w Pediatrii cz.1

 

Tematyka seminarium: 

Tematyka seminarium jest bardzo intensywna i obszerna. Poniżej prezentujemy ją w skrócie:

 

 1. Prawidłowy poród i konsekwencje dla dziecka
 2. etapy porodu,
 3. wpływ na kształt sklepienia,
 4. potylica,
 5. O/A,
 6. kształt otworu wielkiego
 7. Kompresja osiowa RTM z wpływem a całe ciało
 8. Różnice pomiędzy czaszką dorosłej osoby, a płodu (włączając pojedyncze kości tworzące poszczególne części np.: potylica, skroń, kość klinowata, szczęka), poprzeczna płaszczyzna podstawy czaszki, dolna, osiowa część twarzy, pozycja m. skrzydłowatych, brak pełnych wyrostków rylcowatych, przednia poprzeczna przegroda i wszystkie wpływy na noworodka ( z przesunięciem)
 9. palpacja zmian kształtu czaszki płodu
 10. bezpieczeństwo i obszar w którym można pracować u noworodka
 11. Specjalistyczne ćwiczenia praktyczne
 12. Nieprawidłowości w  ciąży i wpływ na płód / czego możemy spodziewać się u noworodka
 13. Nieprawidłowości w pierwszej fazie ciąży; pozycja, ułożenie, wygląd i wpływ wczesnego zaangażowania płodu. Przedłużony 1 trymestr
 14. Nieprawidłowości w drugiej fazie ciąży
 15. Zapobieganie i profilaktyka kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Min.: horyzontalne uniesienie przepony, leczenie miednicy w leżeniu na boku – przestrzeń kulszowo – odbytnicza ect.
 16. Leczenie przepony. Min. metoda ( Anne Wales ) dla kobiet po porodzie i starszych dzieci z problemami zaparć i problemami klatki piersiowej.
 17. Indukcja i uwolnienie od bólu w trakcie porodu - medyczne i naturalne sposoby, wpływy powyższych na niemowlę
 18. Zmiany fizjologiczne w okresie od ‘”wewnątrz-macicznego” do okresu po narodzinach, włączając CVS i układ oddechowy. Analiza rozmiaru wątroby, grasicy, analiza układu odpornościowego, nadnercza, uwolnienie napięć powstałych w trakcie ciąży
 19. Uwolnienie „szoku  pępkowego” i skręcenia powięzi, włączając diagnozę i BLT
 20. Powtórzenie 5 zjawisk Sutherlanda i technik używanych do leczenia wszystkich poziomów
 21. CUN – powtórka teorii, rozwój embriologiczny CUN
 22. CNS
 23. RTM – powtórka teorii
 24. Integracja / balans całego RTM pomiędzy A/O, a odcinkiem C
 25. BLT (pamiętając o konwergencji przedniej / dywergencji tylnej)
 26. Zatoki żylne czaszki – powtórka teorii i technika przepływu płynu
 27. Dno miednicy
 28. Wcześniactwo  - różnice medyczne i osteopatyczne. Wpływy na noworodka włączając aspekt psychologiczny do okresu dojrzewania / dorosłości.
 29. Zagadnienia związane z ‘”pierwszym oddechem”
 30. Omówienie „niedotlenienia‘” pod wpływem opóźnienia porodu oraz „zbyt dużego dotlenienia” płuc wraz z konsekwencjami u noworodków jak również u dzieci starszych
 31. Badanie i leczenie
 32. Teoria dotycząca badania noworodków, począwszy od stóp
 33. Przykład badania i leczenia 2 miesięcznego noworodka, wyjaśnienie poszczególnych kroków zabiegu
 34. Omówienie wszystkich pozycji, używanych przy leczeniu dzieci w każdym wieku
 35. Zasady leczenia np.: u osób z zaburzeniem dojrzewania płciowego,
 36. Omówienie problemów karmienia piersią, propozycje rozwiązania. Czynniki wpływające na problemy młodych mam, problemy z karmieniem. Propozycje leczenia osteopatycznego. Efekty leczenia.

 


SEMINARIUM 4  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Kurs specjalistyczny – Osteopatia w Pediatrii cz.2

 

Tematyka seminarium:

 1. kontynuacja części 1 z rozwinięciem

 


SEMINARIUM 5  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Powięź

Tematyka seminarium:

 1. Kontynuacja umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem powięzi
 2. Integracja metod diagnostyki i leczenia powięzi z innymi metodami oceny i leczenia pacjenta

 


SEMINARIUM 6  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w położnictwie i ginekologii

 

Tematyka seminarium:

 1.  Teoria i praktyka związana z zastosowaniem osteopatii w położnictwie i ginekologii

SEMINARIUM 7 

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w sporcie

 

Tematyka seminarium:

 1.  Kontynuacja i rozwijanie zagadnień praktyczno-teoretycznych związanych z leczeniem osteopatycznym sportowców

SEMINARIUM 8  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Prezentacje praktyczne studentów. Zagadki kliniczne

 

Tematyka seminarium:

 1. Praca z konkretnymi przykładami pacjentów mająca na celu pomóc studentom nauczyć się postępowania w trudnych i niejasnych przykładach klinicznych.

 


SEMINARIUM 9  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Zajęcia kliniczne pod superwizją doświadczonych osteopatów /superwizorów z European School of Osteopathy

Tematyka seminarium:

 1. Praca z pacjentami pod superwizją osteopatów/superwizorów z kliniki ESO.

 2. Zaliczenie kliniki.

 


SEMINARIUM 10

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Egzamin końcowy

 


 

 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW IV ROKU

 

 

Dni

 

 

Zagadnienia

 

1 dzień

 

Osteopatia w leczeniu zwierząt:

 

Leczenie koni

 

 

2 dzień

 

S.A.T. cz.1:

omówienie i praktyka metody specyficznego sposobu leczenia stosowanego przy urazach np. smagnięcia biczem ect.

 

 

3 dzień

 

 

S.A.T. część kliniczna

 

 

4 dzień

 

 

Osteopatia w Geriatrii

 

  

5 dzień

 

 

 

Integracja:

 

 1. Znajdywanie globalnego wzorca dysfunkcji pacjenta
 2. Integrowanie pracy powięziowej, strukturalnej, kranialnej i wisceralnej w leczeniu globalnego wzorca dysfunkcji.
 3. Praktyczne zastosowanie w planowanie procesu leczenia.

 

 

6 dzień

 

 

Biznes i komunikacja.

 

7 dzień

 

 

USG – diagnostyka cz.3. Egzamin z USG.

 

 

8 dzień

 

 

Klinika ESO / egzamin poprawkowy (jeśli konieczny)

 

9 dzień

 

Medycyna osteopatyczna

 

 

 

 

SEMINARIUM 1       

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Terapia wisceralna

Tematyka seminarium:

 1. Techniki wisceralne: żołądek, wątroba, dwunastnica
 2. Techniki wisceralne: jelita, śledziona, trzustka
 3. Kliniczne zagadnienia związane z dysfunkcjami miednicy
 4. Terapia wisceralna obszaru miednicy
 5. Diagnoza i leczenie organów miednicy
 6. Wisceralne techniki obszaru klatki piersiowej
 7. Rozważania kliniczne i zastosowanie

 


SEMINARIUM 2  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Powięź

Tematyka seminarium:

 1. Powtórzenie wiadomości z części pierwszej ( struktura powięzi i hierarchia, Guimberteau), tensegracja
 2. Powięź jako system komunikacji: piezoelektryczna, osmotyczna, chemiczna ect.
 3. Zastosowanie leczenia powięziowego włączając pojęcie tensegracji obecnego w BLT, uwolnieniach międzykostnych, terapii czaszkowej, funkcjonalnej
 4. Nawiązanie do prac Oschmann’a i Schleip’a
 5. Inne zagadnienia i prezentacje tematyczne
 6. Leczenie dużych struktur powięziowych. Odwijanie powięziowe stosowane w leczeniu struktur obwodowych i osiowych
 7. System dynamicznej absorpcji Guimberteaus’a

 


SEMINARIUM 3  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Tematyka seminarium: 

 1. Powtórzenie mechanizmu twarzowego ‘’ spowalniaczy prędkości ‘’
 2. Powtórzenie kości skroniowych ( interaktywne )
 3. Zapalenie ucha środkowego, różne rozważania włączając otwieranie i zamykanie części kostnej Trąbki Eustachiusza w miejscu gdzie łączy się z częścią chrzęstną ( ruch klinowo – potyliczny )
 4. Powtórzenie wiadomości o zdolności  do adaptacji części środkowej i dolnej twarzy do wzorca neuro-czaszki
 5. Żuchwa i jej więzadła, szczególnie klinowo – żuchwowe i skroniowo –żuchwowe boczne
 6. Stosunek do kości skroniowej, klinowatej i górnej szczęki i gardła / jama nosowo – gardłowa
 7. Krótka powtórka embriologii twarzy i stosunku przedniej poprzecznej przegrody szczęki  jak o „zarodkowym szwie”

 


SEMINARIUM 4  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka różnicowa

Tematyka seminarium:

 1. Omawianie i różnicowanie przypadków chorobowych.
 2. Różnicowanie patologii w praktyce osteopatycznej.

 


SEMINARIUM 5  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka różnicowa. Omawianie przypadków

Tematyka seminarium:

 1. Omawianie najróżniejszych przypadków chorobowych z nawiązaniem do diagnostyki, uzasadnienia, testowania i leczenia
 2.  Integracja 

SEMINARIUM 6  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

MET cz.2

Tematyka seminarium:

 1. Powtórka MET cz.1 (zasady, zastosowanie na kręgosłupie piersiowym, lędźwiowym i kończynie dolnej)
 2. MET w odcinku szyjnym i kończynach górnych
 3. Rozważania kliniczne i zastosowanie

SEMINARIUM 7 

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Techniki Strain /Counterstrain (Napięcia/ Przeciwnapięcie), Trigger point (Punkty spustowe), Tender point, odruchy Chapmana

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie do zasad rozluźniania pozycyjnego
 2. Zastosowanie rozluźniania pozycyjnego – Napięcie / Przeciwnapięcie
 3. Tender point – punkty maksymalnie wrażliwe
 4. Odruchy Chapmana
 5. Punkty spustowe – mięśniowo - powięziowe

SEMINARIUM 8  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Psycho-dynamika ciała i umysłu, psychologia

Tematyka seminarium:

 1. Historia tworzenia się podejścia psychodynamiki ( Freud, Reich )
 2. Osteopatyczny model umysłu ( Latey )
 3. Rozważania psychoemocjonalne w opiecie osteopatycznej pacjenta
 4. Psychologiczna interpretacja ciała (biodynamika, biotypologia )
 5. Model stresu ( Selye )
 6. Umiejętność komunikacji
 7. Placebo
 8. Żółte flagi
 9. Przypadki kliniczne

SEMINARIUM 9  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Tematyka seminarium:

 1. Rozwój CUN, błon czaszki. Taśmy napięć. Porównanie dorosłej czaszki, do czaszki płodu
 2. Adaptacja i podatność
 3. Porażenie mózgowe
 4. Etiologia, klasyfikacja
 5. Podejście osteopatyczne
 6. Skoliozy
 7. Problemy edukacyjne w ADHA
 8. Padaczka
 9. Zmiany w jamie gardłowo – nosowej we wczesnym dzieciństwie. Problemy z ssaniem: rozważania osteopatyczne
 10. Zespół Downa, bezdech senny
 11. Kolka
 12. Autyzm, zespół Asbergera

 


SEMINARIUM 10

  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Klinika pod superwizją doświadczonych osteopatów /superwizorów z European School of Osteopathy. 

Tematyka seminarium:

Zajęcia kliniczne z pacjentami pod superwizją.

 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW III ROKU

 

 

Dni

 

 

Zagadnienia

 

1 dzień

 

Przygotowanie do egzaminu

 

 

2 dzień

 

EGZAMIN KOŃCOWY DLA STUDENTÓW III ROKU

 

 

3 dzień

 

 

 Klinika ESO w Maidstone

 

 

4 dzień

 

 

Zaawansowane techniki manipulacyjne w leczeniu dysfunkcji somatycznych kręgosłupa

 

  

5 dzień

 

 

Osteopatia w leczeniu zwierząt:

 

 1. Wprowadzenie do osteopatycznego leczenia psów
 2. Etyka, profesjonalizm ect.
 3. Palpacja ważnych punktów kostnych psa
 4. Analiza chodu psa
 5. Wprowadzenie do stosowania technik leczniczych dla psów
 6. Techniki artykulacyjne w leczeniu stawów obwodowych psów

 

 

6 dzień

 

 

Neurologia i diagnostyka neurologiczna pod kątem zastosowania w diagnostyce różnicującej w praktyce osteopatycznej.

 

Przypadki kliniczne.

 

 

7 dzień

 

 

 

Testy ortopedyczne w praktyce osteopatycznej

 

 1. Zrozumienie roli i miejsca testów ortopedycznych w praktyce osteopatycznej
 2. Doskonalenie płynnej rutyny w stosowaniu testów ortopedycznych w procesie różnicowania patologii

 

8 dzień

 

 

USG – diagnostyka cz.2

 

 

9 dzień

 

Analiza zdjęć RTG, MRI, TK

 

 

 

 

SEMINARIUM 1       

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Odcinek Szyjny ( C ) – diagnoza odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki tkanek miękkich, techniki artykulacyjne

 

Tematyka seminarium:

 1. Anatomia i biomechanika odcinka
 2. Testy diagnostyczne / ortopedyczne /
 3. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji somatycznych odc.  C
 4. Techniki artykulacyjne odcinka szyjnego w pozycji leżenia przodem, leżenia na plecach, leżenia na boku
 5. Wskazania i przeciwwskazania w stosowaniu technik manipulacyjnych odc. C
 6. Testy bezpieczeń
 7. Koncepcje stosowania manipulacji w odcinku szyjnym kręgosłupa
 8. Manipulacja odcinka szyjnego (koło szyjne)

SEMINARIUM 2  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Kończyna górna - (diagnoza, tkanki miękkie, artykulacje i manipulacje HVT)

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki kończyny górnej
 2. Anatomia palpacyjna kończyny górnej i kręgosłupa
 3. Testy diagnostyczne / testy ortopedyczne / rutyna badania
 4. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu poszczególnych obszarów kończyny górnej
 5. Artykulacje i HVT kończyny górnej
 6. Integracja w leczenia kończyny górnej

SEMINARIUM 3   

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Klasyczna osteopatia.

GOT – całościowy zabieg osteopatyczny cz.2

 

Tematyka seminarium: 

 1. Powtórka rutyny GOT w pozycji leżenia przodem i leżenia na plecach
 2. Zastosowanie GOT w poprawie funkcjonowania układu limfatycznego
 3. GOT w drenażu limfatycznym 

SEMINARIUM 4  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa.

 

Tematyka seminarium:

 1. Kość skroniowa i jej szwy, fizjologiczne ujęcie w nawiązaniu do Zapalenia Ucha Środkowego, problemy z błędnikiem, móżdżek i środkowy dół czaszki, drenaż móżdżku, nerw błędny, staw skroniowo – żuchwowy,
 2. RTM – istotne czynniki
 3. Kłykciowa część potylicy u noworodka i dziecka. Dysfunkcje i leczenie.
 4. Anatomia i Fizjologia kości sitowej i jej połączenie z twarzą, podstawą czaszki, oczodołami i RTM
 5. Technika na „krążenie poboczne” jako metoda na przywrócenie fali podłużnej w zastępstwie techniki na CV4 ( komora IV )
 6. Powtórzenie zasad badania i leczenia czaszki i zaangażowania całego ciała
 7. Spojrzenie na komorę  IV poprzez chwyt za kość ciemieniową

SEMINARIUM 5  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Koncepcje, interpretacje, fizjologia.

 

Tematyka seminarium:

 1. Powtórka z fizjologii Dysfunkcji Somatycznej (model Korr’a)
 2. Fizjologia stresu: Selye’s, homeostaza i allostaza
 3. Interpretacja PNI modelu Korr’a ( Van Buskirk )
 4. Koncept całkowitego uszkodzenia Osteopatycznego
 5. Tensegracja

SEMINARIUM 6  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

MET cz.1 – koncepcja leczenia oraz techniki energii mięśniowej – odcinek lędźwiowy, piersiowy, kończyna dolna

 

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie i zasady MET ( wraz z zasadami Fryett’a )
 2. Techniki MET w leczeniu dysfunkcji somatycznych odcinka lędźwiowego, klatki piersiowej i kończyn dolnych

SEMINARIUM 7 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka Różnicowa w medycynie osteopatycznej cz.1

 

Tematyka seminarium:

 1. Zasady Diagnostyki Różnicowej
 2. Model kliniczny i aplikacja – (indukcyjna, dedukcyjna, hipotetyczno – dedukcyjna)
 3. Przykłady kliniczne Diagnostyki Różnicowej
 4. Medycyna osteopatyczna i osteopatyczne rozpatrywanie uwarunkowań medycznych

SEMINARIUM 8  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia wisceralna w leczeniu problemów obszaru klatki piersiowej

 

Tematyka seminarium:

 1. Zastosowanie terapii wisceralnej w obrębie klatki piersiowej
 2. Diagnoza i leczenie serca, płuc i przepony
 3. Rozważania kliniczne

SEMINARIUM 9  

 Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

Tematyka seminarium:

 1. Górna i środkowa część twarzy – podejście osteopatyczne do uwarunkowań obszaru twarzy
 2. Przegląd kostnych komponentów części górnej, środkowej i dolnej twarzy
 3. Konstrukcja kostna oczodołu
 4. Kość jarzmowa i jej szwy i stosunek kości nosowej, szczękowej, łzowych do kości sitowej
 5. Dostosowanie środkowej i górnej części twarzy do kości klinowatej ‘’sfera przepływu‘’
 6. Powtórzenie istoty stawu szczytowo – potylicznego i wzorca odcinka szyjnego jako naturalnej ekspresji ruchu Neuroczaszki i Trzewioczaszki
 7. Osie ruchu i międzykostny ruch kości twarzy
 8. Pojęcie ‘’spowalniaczy prędkości‘’ - lemiesz, podniebienie, kość jarzmowa
 9. Osteopatyczne rozważania dot. Oka
 10. Osteopatyczne rozważania zatok twarzowych

SEMINARIUM 10 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Zajęcia kliniczne pod superwizją doświadczonych osteopatów/superwizorów z European School of Osteopathy. 

 

Tematyka seminarium:

Praca z pacjentami pod superwizją osteopatów/superwizorów z kliniki ESO.

 


 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW II ROKU

  

 

DNI

 

 

ZAGADNIENIA

 

1 dzień

 

Przygotowanie do egzaminu

 

 

2 dzień

 

EGZAMIN KOŃCOWY DLA STUDENTÓW II ROKU

 

 

 

3 dzień

 

 

 Klinika ESO w Maidstone

 

 

4 dzień

 

 

Farmakologia pod kątem praktyki osteopatycznej:

 

-pacjenci, którzy trafiają do gabinetu osteopaty często przyjmują różne leki

-celem seminarium jest zaproznanie studentów z różnymi rodzajami leków, ich działaniem oraz możliwymi objawami (również objawami negatywnymi)

 

  

5 dzień

 

 

Techniki manipulacyjne w leczeniu dysfunkcji somatycznych odcinka szyjnego:

 

 1. Powtórka kluczowych zasad diagnostyki odcinków C i C/Th oraz  technik manipulacyjnych                                                                           (wektory siły – ich aplikacja, miękkie blokowanie, wskazania i przeciwskazania do manipulacji odcinka szyjnego, testy bezpieczeństwa)
 2. Powtórzenie diagnostyki odcinka szyjnego, zastosowania techniki manipulacyjnej „koła
 3. szyjnego”
 4. Techniki lecznicze odcinków C i C/Th w pozycji leżenia przodem
 5. Techniki lecznicze odcinków C i C/Th w leżeniu bokiem

 

 

6 dzień

 

 

Terapia Wisceralna – powtórzenie:

 1. Powtórzenie koncepcji i podejścia leczniczego
 2. Doskonalenie technik
 3. Rozważania kliniczne i zastosowanie 

 

 

7 dzień

 

 

Osteopatia w Sporcie

 1. Rozważania szczególnych potrzeb sportowców
 2. Zastosowanie Osteopatii w sporcie włączając stany ostre, urazy i utrzymanie aktywności

 

8 dzień

 

 

 Zagadnienia związane z bólem:

 1. Fizjologia bólu
 2. Objawy bólu
 3. Sensytyzacja
 4. Radzenie sobie z bólem w stanach ostrych i przewlekłych
 5. Czynniki psychosocjalne – żółte flagi

 

 

9 dzień

 

 USG – diagnostyka

 1. Wprowadzenie do diagnostyki USG
 2. Zastosowanie USG ( bark, kolano )

 

 

Więcej artykułów…

 1. PROGRAM 1 ROKU (2)