SEMINARIUM 1       

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Integracja umiejętności praktycznych

 

Tematyka seminarium:

 1. Weryfikacja wszystkich technik strukturalnych
 2. Zaawansowane techniki manipulacyjne HTV
 3. Zastosowanie technik w różnych sytuacjach klinicznych
 4. Integracja z innymi metodami osteopatycznymi

 


SEMINARIUM 2  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Medycyna osteopatyczna

Tematyka seminarium:

 1. Zagadnienia z zakresu medycyny osteopatycznej
 2. Praktyczne zastosowanie

 


SEMINARIUM 3  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w Pediatrii cz.1

 

Tematyka seminarium: 

Tematyka seminarium jest bardzo intensywna i obszerna. Poniżej prezentujemy ją w skrócie:

 

 1. Prawidłowy poród i konsekwencje dla dziecka
 2. etapy porodu,
 3. wpływ na kształt sklepienia,
 4. potylica,
 5. O/A,
 6. kształt otworu wielkiego
 7. Kompresja osiowa RTM z wpływem a całe ciało
 8. Różnice pomiędzy czaszką dorosłej osoby, a płodu (włączając pojedyncze kości tworzące poszczególne części np.: potylica, skroń, kość klinowata, szczęka), poprzeczna płaszczyzna podstawy czaszki, dolna, osiowa część twarzy, pozycja m. skrzydłowatych, brak pełnych wyrostków rylcowatych, przednia poprzeczna przegroda i wszystkie wpływy na noworodka ( z przesunięciem)
 9. palpacja zmian kształtu czaszki płodu
 10. bezpieczeństwo i obszar w którym można pracować u noworodka
 11. Specjalistyczne ćwiczenia praktyczne
 12. Nieprawidłowości w  ciąży i wpływ na płód / czego możemy spodziewać się u noworodka
 13. Nieprawidłowości w pierwszej fazie ciąży; pozycja, ułożenie, wygląd i wpływ wczesnego zaangażowania płodu. Przedłużony 1 trymestr
 14. Nieprawidłowości w drugiej fazie ciąży
 15. Zapobieganie i profilaktyka kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Min.: horyzontalne uniesienie przepony, leczenie miednicy w leżeniu na boku – przestrzeń kulszowo – odbytnicza ect.
 16. Leczenie przepony. Min. metoda ( Anne Wales ) dla kobiet po porodzie i starszych dzieci z problemami zaparć i problemami klatki piersiowej.
 17. Indukcja i uwolnienie od bólu w trakcie porodu - medyczne i naturalne sposoby, wpływy powyższych na niemowlę
 18. Zmiany fizjologiczne w okresie od ‘”wewnątrz-macicznego” do okresu po narodzinach, włączając CVS i układ oddechowy. Analiza rozmiaru wątroby, grasicy, analiza układu odpornościowego, nadnercza, uwolnienie napięć powstałych w trakcie ciąży
 19. Uwolnienie „szoku  pępkowego” i skręcenia powięzi, włączając diagnozę i BLT
 20. Powtórzenie 5 zjawisk Sutherlanda i technik używanych do leczenia wszystkich poziomów
 21. CUN – powtórka teorii, rozwój embriologiczny CUN
 22. CNS
 23. RTM – powtórka teorii
 24. Integracja / balans całego RTM pomiędzy A/O, a odcinkiem C
 25. BLT (pamiętając o konwergencji przedniej / dywergencji tylnej)
 26. Zatoki żylne czaszki – powtórka teorii i technika przepływu płynu
 27. Dno miednicy
 28. Wcześniactwo  - różnice medyczne i osteopatyczne. Wpływy na noworodka włączając aspekt psychologiczny do okresu dojrzewania / dorosłości.
 29. Zagadnienia związane z ‘”pierwszym oddechem”
 30. Omówienie „niedotlenienia‘” pod wpływem opóźnienia porodu oraz „zbyt dużego dotlenienia” płuc wraz z konsekwencjami u noworodków jak również u dzieci starszych
 31. Badanie i leczenie
 32. Teoria dotycząca badania noworodków, począwszy od stóp
 33. Przykład badania i leczenia 2 miesięcznego noworodka, wyjaśnienie poszczególnych kroków zabiegu
 34. Omówienie wszystkich pozycji, używanych przy leczeniu dzieci w każdym wieku
 35. Zasady leczenia np.: u osób z zaburzeniem dojrzewania płciowego,
 36. Omówienie problemów karmienia piersią, propozycje rozwiązania. Czynniki wpływające na problemy młodych mam, problemy z karmieniem. Propozycje leczenia osteopatycznego. Efekty leczenia.

 


SEMINARIUM 4  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Kurs specjalistyczny – Osteopatia w Pediatrii cz.2

 

Tematyka seminarium:

 1. kontynuacja części 1 z rozwinięciem

 


SEMINARIUM 5  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Powięź

Tematyka seminarium:

 1. Kontynuacja umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem powięzi
 2. Integracja metod diagnostyki i leczenia powięzi z innymi metodami oceny i leczenia pacjenta

 


SEMINARIUM 6  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w położnictwie i ginekologii

 

Tematyka seminarium:

 1.  Teoria i praktyka związana z zastosowaniem osteopatii w położnictwie i ginekologii

SEMINARIUM 7 

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Osteopatia w sporcie

 

Tematyka seminarium:

 1.  Kontynuacja i rozwijanie zagadnień praktyczno-teoretycznych związanych z leczeniem osteopatycznym sportowców

SEMINARIUM 8  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Prezentacje praktyczne studentów. Zagadki kliniczne

 

Tematyka seminarium:

 1. Praca z konkretnymi przykładami pacjentów mająca na celu pomóc studentom nauczyć się postępowania w trudnych i niejasnych przykładach klinicznych.

 


SEMINARIUM 9  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Zajęcia kliniczne pod superwizją doświadczonych osteopatów /superwizorów z European School of Osteopathy

Tematyka seminarium:

 1. Praca z pacjentami pod superwizją osteopatów/superwizorów z kliniki ESO.

 2. Zaliczenie kliniki.

 


SEMINARIUM 10

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Egzamin końcowy

 


 

 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW IV ROKU

 

 

Dni

 

 

Zagadnienia

 

1 dzień

 

Osteopatia w leczeniu zwierząt:

 

Leczenie koni

 

 

2 dzień

 

S.A.T. cz.1:

omówienie i praktyka metody specyficznego sposobu leczenia stosowanego przy urazach np. smagnięcia biczem ect.

 

 

3 dzień

 

 

S.A.T. część kliniczna

 

 

4 dzień

 

 

Osteopatia w Geriatrii

 

  

5 dzień

 

 

 

Integracja:

 

 1. Znajdywanie globalnego wzorca dysfunkcji pacjenta
 2. Integrowanie pracy powięziowej, strukturalnej, kranialnej i wisceralnej w leczeniu globalnego wzorca dysfunkcji.
 3. Praktyczne zastosowanie w planowanie procesu leczenia.

 

 

6 dzień

 

 

Biznes i komunikacja.

 

7 dzień

 

 

USG – diagnostyka cz.3. Egzamin z USG.

 

 

8 dzień

 

 

Klinika ESO / egzamin poprawkowy (jeśli konieczny)

 

9 dzień

 

Medycyna osteopatyczna