SEMINARIUM 1       

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Terapia wisceralna

Tematyka seminarium:

 1. Techniki wisceralne: żołądek, wątroba, dwunastnica
 2. Techniki wisceralne: jelita, śledziona, trzustka
 3. Kliniczne zagadnienia związane z dysfunkcjami miednicy
 4. Terapia wisceralna obszaru miednicy
 5. Diagnoza i leczenie organów miednicy
 6. Wisceralne techniki obszaru klatki piersiowej
 7. Rozważania kliniczne i zastosowanie

 


SEMINARIUM 2  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Powięź

Tematyka seminarium:

 1. Powtórzenie wiadomości z części pierwszej ( struktura powięzi i hierarchia, Guimberteau), tensegracja
 2. Powięź jako system komunikacji: piezoelektryczna, osmotyczna, chemiczna ect.
 3. Zastosowanie leczenia powięziowego włączając pojęcie tensegracji obecnego w BLT, uwolnieniach międzykostnych, terapii czaszkowej, funkcjonalnej
 4. Nawiązanie do prac Oschmann’a i Schleip’a
 5. Inne zagadnienia i prezentacje tematyczne
 6. Leczenie dużych struktur powięziowych. Odwijanie powięziowe stosowane w leczeniu struktur obwodowych i osiowych
 7. System dynamicznej absorpcji Guimberteaus’a

 


SEMINARIUM 3  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Tematyka seminarium: 

 1. Powtórzenie mechanizmu twarzowego ‘’ spowalniaczy prędkości ‘’
 2. Powtórzenie kości skroniowych ( interaktywne )
 3. Zapalenie ucha środkowego, różne rozważania włączając otwieranie i zamykanie części kostnej Trąbki Eustachiusza w miejscu gdzie łączy się z częścią chrzęstną ( ruch klinowo – potyliczny )
 4. Powtórzenie wiadomości o zdolności  do adaptacji części środkowej i dolnej twarzy do wzorca neuro-czaszki
 5. Żuchwa i jej więzadła, szczególnie klinowo – żuchwowe i skroniowo –żuchwowe boczne
 6. Stosunek do kości skroniowej, klinowatej i górnej szczęki i gardła / jama nosowo – gardłowa
 7. Krótka powtórka embriologii twarzy i stosunku przedniej poprzecznej przegrody szczęki  jak o „zarodkowym szwie”

 


SEMINARIUM 4  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka różnicowa

Tematyka seminarium:

 1. Omawianie i różnicowanie przypadków chorobowych.
 2. Różnicowanie patologii w praktyce osteopatycznej.

 


SEMINARIUM 5  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka różnicowa. Omawianie przypadków

Tematyka seminarium:

 1. Omawianie najróżniejszych przypadków chorobowych z nawiązaniem do diagnostyki, uzasadnienia, testowania i leczenia
 2.  Integracja 

SEMINARIUM 6  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

MET cz.2

Tematyka seminarium:

 1. Powtórka MET cz.1 (zasady, zastosowanie na kręgosłupie piersiowym, lędźwiowym i kończynie dolnej)
 2. MET w odcinku szyjnym i kończynach górnych
 3. Rozważania kliniczne i zastosowanie

SEMINARIUM 7 

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Techniki Strain /Counterstrain (Napięcia/ Przeciwnapięcie), Trigger point (Punkty spustowe), Tender point, odruchy Chapmana

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie do zasad rozluźniania pozycyjnego
 2. Zastosowanie rozluźniania pozycyjnego – Napięcie / Przeciwnapięcie
 3. Tender point – punkty maksymalnie wrażliwe
 4. Odruchy Chapmana
 5. Punkty spustowe – mięśniowo - powięziowe

SEMINARIUM 8  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Psycho-dynamika ciała i umysłu, psychologia

Tematyka seminarium:

 1. Historia tworzenia się podejścia psychodynamiki ( Freud, Reich )
 2. Osteopatyczny model umysłu ( Latey )
 3. Rozważania psychoemocjonalne w opiecie osteopatycznej pacjenta
 4. Psychologiczna interpretacja ciała (biodynamika, biotypologia )
 5. Model stresu ( Selye )
 6. Umiejętność komunikacji
 7. Placebo
 8. Żółte flagi
 9. Przypadki kliniczne

SEMINARIUM 9  

 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Tematyka seminarium:

 1. Rozwój CUN, błon czaszki. Taśmy napięć. Porównanie dorosłej czaszki, do czaszki płodu
 2. Adaptacja i podatność
 3. Porażenie mózgowe
 4. Etiologia, klasyfikacja
 5. Podejście osteopatyczne
 6. Skoliozy
 7. Problemy edukacyjne w ADHA
 8. Padaczka
 9. Zmiany w jamie gardłowo – nosowej we wczesnym dzieciństwie. Problemy z ssaniem: rozważania osteopatyczne
 10. Zespół Downa, bezdech senny
 11. Kolka
 12. Autyzm, zespół Asbergera

 


SEMINARIUM 10

  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Klinika pod superwizją doświadczonych osteopatów /superwizorów z European School of Osteopathy. 

Tematyka seminarium:

Zajęcia kliniczne z pacjentami pod superwizją.

 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW III ROKU

 

 

Dni

 

 

Zagadnienia

 

1 dzień

 

Przygotowanie do egzaminu

 

 

2 dzień

 

EGZAMIN KOŃCOWY DLA STUDENTÓW III ROKU

 

 

3 dzień

 

 

 Klinika ESO w Maidstone

 

 

4 dzień

 

 

Zaawansowane techniki manipulacyjne w leczeniu dysfunkcji somatycznych kręgosłupa

 

  

5 dzień

 

 

Osteopatia w leczeniu zwierząt:

 

 1. Wprowadzenie do osteopatycznego leczenia psów
 2. Etyka, profesjonalizm ect.
 3. Palpacja ważnych punktów kostnych psa
 4. Analiza chodu psa
 5. Wprowadzenie do stosowania technik leczniczych dla psów
 6. Techniki artykulacyjne w leczeniu stawów obwodowych psów

 

 

6 dzień

 

 

Neurologia i diagnostyka neurologiczna pod kątem zastosowania w diagnostyce różnicującej w praktyce osteopatycznej.

 

Przypadki kliniczne.

 

 

7 dzień

 

 

 

Testy ortopedyczne w praktyce osteopatycznej

 

 1. Zrozumienie roli i miejsca testów ortopedycznych w praktyce osteopatycznej
 2. Doskonalenie płynnej rutyny w stosowaniu testów ortopedycznych w procesie różnicowania patologii

 

8 dzień

 

 

USG – diagnostyka cz.2

 

 

9 dzień

 

Analiza zdjęć RTG, MRI, TK