SEMINARIUM 1       

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Odcinek Szyjny ( C ) – diagnoza odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki tkanek miękkich, techniki artykulacyjne

 

Tematyka seminarium:

 1. Anatomia i biomechanika odcinka
 2. Testy diagnostyczne / ortopedyczne /
 3. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji somatycznych odc.  C
 4. Techniki artykulacyjne odcinka szyjnego w pozycji leżenia przodem, leżenia na plecach, leżenia na boku
 5. Wskazania i przeciwwskazania w stosowaniu technik manipulacyjnych odc. C
 6. Testy bezpieczeń
 7. Koncepcje stosowania manipulacji w odcinku szyjnym kręgosłupa
 8. Manipulacja odcinka szyjnego (koło szyjne)

SEMINARIUM 2  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Kończyna górna - (diagnoza, tkanki miękkie, artykulacje i manipulacje HVT)

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki kończyny górnej
 2. Anatomia palpacyjna kończyny górnej i kręgosłupa
 3. Testy diagnostyczne / testy ortopedyczne / rutyna badania
 4. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu poszczególnych obszarów kończyny górnej
 5. Artykulacje i HVT kończyny górnej
 6. Integracja w leczenia kończyny górnej

SEMINARIUM 3   

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Klasyczna osteopatia.

GOT – całościowy zabieg osteopatyczny cz.2

 

Tematyka seminarium: 

 1. Powtórka rutyny GOT w pozycji leżenia przodem i leżenia na plecach
 2. Zastosowanie GOT w poprawie funkcjonowania układu limfatycznego
 3. GOT w drenażu limfatycznym 

SEMINARIUM 4  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa.

 

Tematyka seminarium:

 1. Kość skroniowa i jej szwy, fizjologiczne ujęcie w nawiązaniu do Zapalenia Ucha Środkowego, problemy z błędnikiem, móżdżek i środkowy dół czaszki, drenaż móżdżku, nerw błędny, staw skroniowo – żuchwowy,
 2. RTM – istotne czynniki
 3. Kłykciowa część potylicy u noworodka i dziecka. Dysfunkcje i leczenie.
 4. Anatomia i Fizjologia kości sitowej i jej połączenie z twarzą, podstawą czaszki, oczodołami i RTM
 5. Technika na „krążenie poboczne” jako metoda na przywrócenie fali podłużnej w zastępstwie techniki na CV4 ( komora IV )
 6. Powtórzenie zasad badania i leczenia czaszki i zaangażowania całego ciała
 7. Spojrzenie na komorę  IV poprzez chwyt za kość ciemieniową

SEMINARIUM 5  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Koncepcje, interpretacje, fizjologia.

 

Tematyka seminarium:

 1. Powtórka z fizjologii Dysfunkcji Somatycznej (model Korr’a)
 2. Fizjologia stresu: Selye’s, homeostaza i allostaza
 3. Interpretacja PNI modelu Korr’a ( Van Buskirk )
 4. Koncept całkowitego uszkodzenia Osteopatycznego
 5. Tensegracja

SEMINARIUM 6  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

MET cz.1 – koncepcja leczenia oraz techniki energii mięśniowej – odcinek lędźwiowy, piersiowy, kończyna dolna

 

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie i zasady MET ( wraz z zasadami Fryett’a )
 2. Techniki MET w leczeniu dysfunkcji somatycznych odcinka lędźwiowego, klatki piersiowej i kończyn dolnych

SEMINARIUM 7 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Diagnostyka Różnicowa w medycynie osteopatycznej cz.1

 

Tematyka seminarium:

 1. Zasady Diagnostyki Różnicowej
 2. Model kliniczny i aplikacja – (indukcyjna, dedukcyjna, hipotetyczno – dedukcyjna)
 3. Przykłady kliniczne Diagnostyki Różnicowej
 4. Medycyna osteopatyczna i osteopatyczne rozpatrywanie uwarunkowań medycznych

SEMINARIUM 8  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia wisceralna w leczeniu problemów obszaru klatki piersiowej

 

Tematyka seminarium:

 1. Zastosowanie terapii wisceralnej w obrębie klatki piersiowej
 2. Diagnoza i leczenie serca, płuc i przepony
 3. Rozważania kliniczne

SEMINARIUM 9  

 Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

Tematyka seminarium:

 1. Górna i środkowa część twarzy – podejście osteopatyczne do uwarunkowań obszaru twarzy
 2. Przegląd kostnych komponentów części górnej, środkowej i dolnej twarzy
 3. Konstrukcja kostna oczodołu
 4. Kość jarzmowa i jej szwy i stosunek kości nosowej, szczękowej, łzowych do kości sitowej
 5. Dostosowanie środkowej i górnej części twarzy do kości klinowatej ‘’sfera przepływu‘’
 6. Powtórzenie istoty stawu szczytowo – potylicznego i wzorca odcinka szyjnego jako naturalnej ekspresji ruchu Neuroczaszki i Trzewioczaszki
 7. Osie ruchu i międzykostny ruch kości twarzy
 8. Pojęcie ‘’spowalniaczy prędkości‘’ - lemiesz, podniebienie, kość jarzmowa
 9. Osteopatyczne rozważania dot. Oka
 10. Osteopatyczne rozważania zatok twarzowych

SEMINARIUM 10 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Zajęcia kliniczne pod superwizją doświadczonych osteopatów/superwizorów z European School of Osteopathy. 

 

Tematyka seminarium:

Praca z pacjentami pod superwizją osteopatów/superwizorów z kliniki ESO.

 


 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW II ROKU

  

 

DNI

 

 

ZAGADNIENIA

 

1 dzień

 

Przygotowanie do egzaminu

 

 

2 dzień

 

EGZAMIN KOŃCOWY DLA STUDENTÓW II ROKU

 

 

 

3 dzień

 

 

 Klinika ESO w Maidstone

 

 

4 dzień

 

 

Farmakologia pod kątem praktyki osteopatycznej:

 

-pacjenci, którzy trafiają do gabinetu osteopaty często przyjmują różne leki

-celem seminarium jest zaproznanie studentów z różnymi rodzajami leków, ich działaniem oraz możliwymi objawami (również objawami negatywnymi)

 

  

5 dzień

 

 

Techniki manipulacyjne w leczeniu dysfunkcji somatycznych odcinka szyjnego:

 

 1. Powtórka kluczowych zasad diagnostyki odcinków C i C/Th oraz  technik manipulacyjnych                                                                           (wektory siły – ich aplikacja, miękkie blokowanie, wskazania i przeciwskazania do manipulacji odcinka szyjnego, testy bezpieczeństwa)
 2. Powtórzenie diagnostyki odcinka szyjnego, zastosowania techniki manipulacyjnej „koła
 3. szyjnego”
 4. Techniki lecznicze odcinków C i C/Th w pozycji leżenia przodem
 5. Techniki lecznicze odcinków C i C/Th w leżeniu bokiem

 

 

6 dzień

 

 

Terapia Wisceralna – powtórzenie:

 1. Powtórzenie koncepcji i podejścia leczniczego
 2. Doskonalenie technik
 3. Rozważania kliniczne i zastosowanie 

 

 

7 dzień

 

 

Osteopatia w Sporcie

 1. Rozważania szczególnych potrzeb sportowców
 2. Zastosowanie Osteopatii w sporcie włączając stany ostre, urazy i utrzymanie aktywności

 

8 dzień

 

 

 Zagadnienia związane z bólem:

 1. Fizjologia bólu
 2. Objawy bólu
 3. Sensytyzacja
 4. Radzenie sobie z bólem w stanach ostrych i przewlekłych
 5. Czynniki psychosocjalne – żółte flagi

 

 

9 dzień

 

 USG – diagnostyka

 1. Wprowadzenie do diagnostyki USG
 2. Zastosowanie USG ( bark, kolano )