SEMINARIUM 1       

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Wprowadzenie do medycyny osteopatycznej.

Informacje o European School of Osteopathy i Polskiej Szkole Osteopatii.  

 

Tematyka seminarium:

 1. Wprowadzenie
 2. Informacje o European School of Osteopathy, historia i korzenie szkoły
 3. Przegląd panoramiczny czteroletniego szkolenia
 4. Omówienie najważniejszych zagadnień programowych i sposobów ich realizacji
 5. Omówienie celów i założeń dydaktycznych podczas całego, czteroletniego szkolenia osteopatów
 6. Historia i ewolucja Osteopatii oraz filozofii osteopatycznej
 7. Zasady i założenia A.T.Still’a
 8. Techniki bezpośrednie ( Littlejohn, Fryette )
 9. Techniki pośrednie (Sutherland, Bowels, Mitchell, Terapia czaszkowo-krzyżowa, BLT, rozluźnianie pozycyjne, techniki funkcjonalne etc.)
 10. Obecny model ( holistyczny / ekologiczny )
 11. Wprowadzenie do badania, diagnozy i leczenia 
 12. Podejścia GOT, Strukturalne, Wisceralne, model terapii Czaszkowo – Krzyżowej
 13. Dysfunkcja Somatyczna: przegląd podstawowych pojęć, Klasyfikacja nomenklatury dysfunkcji.
 14. Model neurologiczny Korr’a

 

SEMINARIUM 2  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:  

Badanie Osteopatyczne - wprowadzenie do diagnostyki osteopatycznej GOE.

 

Tematyka seminarium:

 1. Rola badania Osteopatycznego.
 2. Znaczenie rutyny w badaniu pacjenta: obserwacja, palpacja, globalne testy aktywne, testy pasywne, testy specjalne  
 3. Zastosowanie praktyczne.
 4. Obserwacja Osteopatyczna: obserwacja ciała jako całości, w poszukiwaniu ogólnego wzorca asymetrii ect.
 5. Palpacja: wprowadzenie, metodologia palpacji, palpacja różnych tkanek (głębokość palpacji / przechodzenie przez warstwy) 
 6. Różnicowanie pomiędzy poszczególnymi typami ludzi (młodzi/ starsi, biotypy) 
 7. Palpacja dużych mięśni w osi ciała 
 8. Globalne testy aktywne
 9. Integracja globalnych testów aktywnych z wcześniejszymi elementami GOE (obserwacja i palpacja ) w odniesieniu do ruchomości kręgosłupa.
 10. Pasywne badanie segmentalne – odc. L

 

SEMINARIUM 3  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Klasyczna osteopatia.
Wprowadzenie do GOT - całościowego leczenia osteopatycznego.
Teoria, filozofia i część praktyczna GOT.
 
Tematyka seminarium: 
 1. Historyczny obraz i informacje o GOT
 2. Przedstawienie 10 zasad GOT
 3. Współczesna interpretacja GOT 
 4. Wprowadzenie do teorii artykulacji - (włączając bezpośredni i pośredni wpływ na tkanki, omówienie fizjologii artykulacji) 
 5. Istota klinicznego zastosowania GOT
 6. Wprowadzenie do mechaniki Littlejohn’a w odniesieniu do GOT
 7. Techniki GOT w pozycji leżenia tyłem i przodem

 

SEMINARIUM 4  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Wprowadzenie do diagnozy i leczenia odcinka lędźwiowego oraz Miednicy
(Diagnoza, Techniki tkanek miękkich, Artykulacje, manipulacje HVT)    
 
Tematyka seminarium:
 1. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki miednicy i od. L 
 2. Testy diagnostyczne / ortopedyczne / rutyna badania
 3. Palpacja charakterystycznych obszarów i techniki tkanek miękkich
 4. Zasady stosowania technik tkanek miękkich na włóknach poprzecznych i podłużnych
 5. Techniki artykulacyjne w leżeniu na brzuchu, w leżeniu na plecach, w leżeniu na boku
 6. Wskazania i przeciwskazania do manipulacji
 7. Testy bezpieczeństwa
 8. Wprowadzenie do manipulacji lędźwiowych na boku
 9. Znaczenie kliniczne

  

SEMINARIUM 5  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Wprowadzenie do Terapii Wisceralnej. Terapia wisceralna obszaru jamy brzusznej. 

 
Tematyka seminarium:
 1. Wprowadzenie do zasad i praktyki Terapii Wisceralnej
 2. Powierzchnie ślizgowe i ciągłość powięziowa
 3. Diagnostyka miejscowa i podejście lecznicze do: brzucha, jelita cienkiego, grubego, dwunastnicy i sieci
 4. Rozważania kliniczne, zastosowanie manipulacji trzewnych

 

SEMINARIUM 6  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Wprowadzenie do terapii czaszkowo – krzyżowej. 

 
Tematyka seminarium:
 1. Wprowadzenie do hipotezy i historii W.G Sutherlanda 
 2. Omówienie 5 fenomenów
 3. Punkty charakterystyczne czaszki
 4. RTM 
 5. Szwy / osie ruchu - funkcje  
 6. Rola opon mózgowych
 7. Funkcja i anatomia zatok żylnych
 8. Kość krzyżowa w odniesieniu do ruchomości odruchowej i 5 fenomenów 
 9. Wzorce uszkodzenia ( torsja i zgięcie boczne ) – uszkodzenia fizjologiczne 
 10. Wzorce uszkodzenia ( napięcie boczne i osiowe, kompresja ) – uszkodzenia niefizjologiczne 
 11. Technika i metodyka równoważenia napięć membranowych 

 

SEMINARIUM 7 

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Kręgosłup piersiowy (diagnoza, tkanki miękkie, artykulacje)

 
Tematyka seminarium:
 
 1. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki klatki piersiowej (kręgosłup i żebra) 
 2. Mechanika oddychania
 3. Testy diagnostyczne / ortopedyczne / rutyna
 4. Palpacja głównych punktów i tkanek miękkich
 5. Techniki tkanek miękkich w obszarze klatki piersiowej
 6. Artykulacje w pozycji leżenia tyłem, przodem, na boku
 7. Wskazania i przeciwskazania do manipulacji odcinka TH
 8. Testy bezpieczeństwa
 9. Manipulacje odcinka piersiowego 
 10. Zastosowanie kliniczne

 

SEMINARIUM 8  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Kończyny dolne – biodro, kolano (diagnoza, artykulacje, tkanki miękkie, analiza chodu, manipulacje - HVT)


Tematyka seminarium:
 
 1. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki kończyn dolnych 
 2. Szczegółowa anatomia palpacyjna obszarów: miednicy, biodra, kolana
 3. Wprowadzenie do badania i oceny chodu.  
 4. Zasady Osteopatii w odniesieniu do wzorców postawy
 5. Testy diagnostyczne / ortopedyczne / rutyna 
 6. Zasady stosowania technik tkanek miękkich i ich aplikacji na włókna poprzeczne i podłużne w obrębie stawu biodrowego i stawu kolanowego 
 7. Techniki artykulacyjna z pozycjach leżenia tyłem, przodem, na boku
 8. Wskazania i przeciwskazania do manipulacji
 9. Testy bezpieczeństwa
 10. Techniki manipulacyjne HVT (obszar kolana i biodra) 

 

SEMINARIUM 9  

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Stopa i kostka (diagnostyka, techniki artykulacyjne, techniki tkanek miękkich)


Tematyka seminarium:

 1. Powtórzenie technik - (obszaru kolana i biodra)
 2. Wprowadzenie do anatomii i biomechaniki stopy
 3. Szczegółowa anatomia palpacyjna stopy 
 4. Testy diagnostyczne / ortopedyczne / rutyna
 5. Zastosowanie technik tkanek miękkich w leczeniu obszarów stopy i stawu skokowego
 6. Wskazania i przeciwskazania do manipulacji
 7. Testy bezpieczeństwa
 8. Artykulacje i manipulacje HVT na stopę i staw skokowy
 9. Integracja w podejściu do diagnozy i leczenia problemów kończyny dolnej

 

SEMINARIUM 10

Miejsce zajęć: WARSZAWA

Nazwa seminarium:

Zajęcia kliniczne pod superwizją doświadczonych osteopatów/superwizorów z European School of Osteopathy. 

Tematyka seminarium:

 

Studenci pierwszego roku rozpoczynają na tym seminarium swoją praktykę z realnymi pacjentami pod nadzorem doświadczonych osteopatów/superwizorów z kliniki European School of Osteopathy.

Praca pod nadzorem doświadczonych osteopatów z realnymi pacjentacmi jest niezwykle isotnym czynnikiem w kształceniu przyszłych osteopatów.

Tylko w takich warunkach student ma rzeczywistą możliwość sprawdzenia poprawności swojego rozumienia procesów diagnostyki różnicującej, diagnostyki osteopatycznej, ortopedycznej, procesów prowadzących do znalezienia istotnych problemów pacjenta oraz łączenia ich w jedną całość diagnostyczną oraz planowania procesu leczenia z wykorzystaniem zasad osteopatii i medycyny.

Tylko w takich warunkach student może pod okiem doświadczonego osteopaty/superwizora sprawdzić czy w praktyce jego rozumienie i wykonywanie technik osteopatycznych jest efektowne i celowe.  


 

PROGRAM SEMINARIUM W ANGLII DLA STUDENTÓW I ROKU

 

 

Dni

 

 

Zagadnienia

 

1 dzień

 

 Techniki manipulacyjne HTV odcinka lędźwiowego, piersiowego i miednicy:

 

 1. Powtórzenie zasad odnoszących się do wykonywania technik manipulacyjnych HTV
 2. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania technik manipulacyjnych HTV
 3. Dostkonalenie i wykorzystanie techniki side-rollu dla manipulacji w odcinku lędźwiowym oraz dla manipulacji w stawów krzyżowo – biodrowych
 4. Nauka i wykorzystanie manipulacji pociągnieciem kończyny dolnej 
 5. Technika toggle w leczeniu dysfunkcji somatycznych kości krzyżowej

 

 

2 dzień

 

Terapia Czaszkowo -Krzyżowa:

 

 1. Embriologia neuroczaszki
 2. Powtórka wzorców uszkodzenia podstawy czaszki
 3. Kość potyliczna – jej cechy- wewnętrzne, zewnętrzne, połączenia szwów, potylica u noworoda i kompleks szczytowo – potyliczny, przednia konwergencja / tylna dywergencja
 4. Powtórzenie zagadnień związanych z zatokami żylnymi w stosunku do RTM
 5. Powtórzenie zagadnień związanych z kością krzyżową/ kością guziczną/stawem krzyżowo – biodrowym w stosunku do IVM
 6. Centralny Układ Nerwowy: embriologia, anatomia, ruchliwość mózgu, komory i rdzeń kręgowy, ogon oponowy "tuby nerwowej" od blaszki granicznej / kość guziczna.
 7. Nerwy czaszkowe
 8. Fizjologia płynu mózgowo – rdzeniowego, komora IV, zastosowanie kliniczne
 9. Anatomia palpacyjna ważnych punktów anatomicznych
 10. Charakterystyczne punkty ułożenia dłoni
 11. Anatomia i fizjologia komory IV – przeciwskazania do leczenia
 12. Sklepienie czaszki: anatomia, embriologia, techniki

 

 

3 dzień

 

 

Terapia Czaszkowo -Krzyżowa

- cd 

 

 

4 dzień

 

 

  Terapia wisceralna

 1. Rozważania kliniczne, zastosowanie
 2. Anatomia, punkty odniesienia, diagnoza i techniki leczenia: śledziona, trzustka

  

5 dzień

 

 

 Przygotowanie do egzaminu końcowego I roku.

 

 

6 dzień

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY DLA STUDENTÓW I ROKU 

 

7 dzień

 

 

 Klinika ESO w Maidstone

 

8 dzień

 

 

Klinika ESO w Maidstone

 

9 dzień

 

 Manipulacje HVT w odcinku piersiowym:

 

 1. Wskazania i przeciwskazania do HVT w odc. piersiowym
 2. Technika psa "Dog" w leczeniu dysfunkcji somatycznych
 3. Techniki uniesienia "Lift" w leczeniu dysfunkcji somatycznych