Aby otrzymać tytuł Dyplomowanego Osteopaty D.O. oraz zostać wpisanym do rejestru absolwentów European School of Osteopathy oraz Polskiej Szkoły Osteopatii należy:

1) zdać wszystkie egzaminy semestralne, roczne oraz egzamin końcowy,

2) zaliczyć zajęcia kliniczne czyli uzystkać pozytywną ocenę superwizora z kliniki European School of Osteopathy ze swojej pracy z realnymi pacjentami podczas zajęć klinicznych. 

European School of Osteopathy ma już 60 lat tradycji i ogromne doświadczenie w kształceniu przyszłych osteopatów. Szkoła posiada bardzo doświadcznonych superwizorów/osteopatów, którzy uczą studentów jak pracować z realnymi pacjentami, na co zwracać uwagę, czego unikać, jak planować proces terapii i jak prawidłowo stosować zasady i możliwości osteopatycznego leczenia.