Dr.A.T.Still

Dr.A.T.Still - twórca Osteopatii

Osteopatia jest systemem manualnej medycyny, bazującej na oryginalnych odkryciach i klinicznych doświadczeniach jej amerykańskiego twórcy - Dr A.
Taylora Stilla (1828 - 1917).

Osteopatia rozpoznaje ważne zależności pomiędzy strukturą ludzkiego ciała i sposobem jego funkcjonowania.Osteopaci skupiają się na układzie mięśniowo-szkieletowym, tkankach miękkich i narządach wewnętrznych.Widzenie powiązań pomiędzy systemami organizmu na różnych jego poziomach pozwala osiągać znakomite wyniki terapeutyczne.Wyniki te są znakomite zarówno w leczeniu powszechnych bólów kręgosłupa, jak i w leczeniu poważniejszych chorób organizmu.Dla osteopaty system mięśniowo-szkieletowy to pewna mapa, której stan mówi bardzo dużo o stanie całego organizmu.

A.T.Sill

 

    

Dr.John Martin Littlejohn - uczeń A.T.Stilla i nauczyciel Johna Whernhama D.O. 

Poprzez obserwację biomechaniki szkieletu, dysfunkcji somatycznych, jakości skóry, siły pulsu, jakości ruchu w różnych obszarach ciała, równości i siły różnych rytmów, wpływu zaburzeń w krzywiznach ciała na system ciśnień wewnętrznych itp. - osteopata jest w stanie określić stopień zaburzenia całego organizmu oraz równowagę pomiędzy sympatycznym i parasympatycznym układem nerwowym.Dlatego osteopatia miała tak wspaniałe efekty w czasach, w których nie znano jeszcze antybiotyków.Jeden z najstarszych obecnie wykładowców ESO, który uczy również studentów Polskiej Szkoły Osteopatii - Steven Pirie D.O., praktykował jeszcze w tamtych czasach, gdy za pomocą osteopatii leczono nie tylko bóle kręgosłupa ale np. ciężkie przypadki chorób wirusowych i wiele innych.


 John Wernham D.O.

John Wernham DO był uczniem Dr J.M. Littlejohna (założyciela słynnej British School of Osteopathy), który z kolei był uczniem samego Dr A.T.Stilla twórcy osteopaty. Był On również jednym z założycieli European School of Osteopathy w Maidstone. Definiując osteopatię John Wernham DO Napisał:

Traktując każdą osobę indywidualnie, osteopaci poprzez delikatne oddziaływanie na system mięśniowo-szkieletowy, czaszkowy oraz trzewny przywracają równowagę oraz tworzą warunki ułatwiające proces zdrowienia.

 Skuteczność zabiegów osteopatycznych została potwierdzona przez ponad 120 lat jej istnienia. John Wernham sam potwierdził siłę i mądrość leczenia osteopatycznego, gdy w wieku 94 lat wyleczył się z zapalenia płuc za pomocą regularnych zabiegów osteopatycznych. Nie sugerujemy nikomu aby próbował na własną rękę podobnych wyczynów ale chcemy pokazać pewne możliwości. 

Lecząc się z zapalenia płuc John Wernham korzystał co drugi dzień, z klasycznej formy leczenia osteopatycznego, która poprzez system mięśniowo-szkieletowy, llimfatyczny, trzewny wywiera wpływ na całe ciało aktywizując mechanizmy samoleczenia organizmu.

Po wyjściu z choroby John Wernham D.O. dożył 100 lat, do końca praktykując osteopatię.

Obecnie poważne szkoły uczące Osteopatii posiadają swoje kliniki oraz prowadzą badania nad różnymi zagadnieniami związanymi z osteopatią. Ich celem jest stały rozwój i doskonalenie metod osteopatii oraz weryfikacja za pomocą badań naukowych różnych koncepcji osteopatycznych.Zasady nauczania i program European School of Osteopathy są podporządkowane jednemu celowi, jakim jest wykształcenie osteopatów, którzy potrafią holistycznie rozumieć i leczyć problemy pacjenta, będąc jednocześnie wysoce wyszkolonymi specjalistami w bezpiecznym aplikowaniu szerokiego zakresu technik osteopatycznych.

 

Mało kto wie, że słynny nauczyciel technik osteopatycznych Prof Laurie Hartmann D.O., na początku swojej praktyki osteopatycznej pracował w klinice klasycznej Osteopatii Johna Wernhama D.O. w Maidstone

Jednym z absolwentów European School of Osteopathy jest genialny osteopata

Jean-Pierre Barral D.O.