1. PEŁNA NAZWA FIRMY*
  Proszę podać pełną nazwę firmy.
 2. ADRES FIRMY (kod;miasto;ulica;nr.lokalu)*
  Proszę podać adres firmy.
 3. NIP*
  Błąd! - Wypełnij jeszcze raz.
 4. REGON
  Błąd! Wypełnij jeszcze raz.
 5. Telefon
  Proszę podać numer telefonu.
 6. E-mail*
  Proszę podać adres e-mail.
 7. ZGODA NA WYSTAWIANIE FV BEZ PODPISU
  Pole wymagane!
  Nadawca tego formularza upoważnia firmę POLSKA SZKOŁA OSTEOPATII IRENEUSZ CZAPSKI do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. ZGODA NA OTRZYMYWANIE FV W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
  Pole wymagane!
  Nadawca tego formularza - zwany dalej Odbiorcą faktur elektronicznych oświadcza, że zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie przez POLSKĄ SZKOŁĘ OSTEOPATII IRENEUSZ CZAPSKI faktur w formie elektronicznej od dnia w którym został wysłany ten formularz.
 9. ZGODA NA PRZESYŁANIE FV MAILEM
  Pole wymagane!
  Jednocześnie Odbiorca faktur elektronicznych wyraża zgodę na przesyłanie elektronicznych faktur z wykorzystaniem poczty elektronicznej na podany w niniejszym formularzu adres e-mail.
 10. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
  Pole wymagane!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez POLSKĄ SZKOŁĘ OSTEOPATII na potrzeby organizacyjne.
 11. BLOKOWANIE SPAMU - Wpisz poniższe litery
  BLOKOWANIE SPAMU - Wpisz poniższe litery
    Odśwież literyBŁĄD WPISYWANIA - Spróbuj ponownie

       

Tel: 665-128-590

 

Prosimy również o kontakt i pytania

drogą e-mail:  psokursy@gmail.com