Podczas rejestracji w szkole obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 500 pln (brutto).

Opłata wpisowa jest gwarancją miejsca na najbliższą edycję szkolenia oraz zobowiązaniem kandydata do uczestnictwa w szkoleniu.

Po otrzymaniu opłaty wpisowej zostanie wystawiona faktura vat i wysłana do wpłacającego.

 

1.Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 500 pln brutto:

1.1. Opłata wpisowa jest gwarancją miejsca na najbliższą edycję szkolenia oraz zobowiązaniem kandydata do uczestnictwa w szkoleniu.

1.2.   Opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości w następujących przypadkach:

1.2.1.       gdyby z jakichkolwiek przyczyn planowana edycja szkolenia się nie doszła do skutku,

1.2.2.       braku miejsc,

1.2.3.       nie zakwalifikowania kandydata na szkolenie.  

1.3.   Opłata wpisowa przepadnie na rzecz organizatora szkolenia w następujących przypadkach:

1.3.1.       rezygnacji ze szkolenia z przyczyn dotyczących uczestnika,

1.3.2.       niedokonanie opłaty szkoleniowej.

1.4.   Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłat szkoleniowych.

 


Opłatę wpisową należy wpłacić na poniższe konto: 

NUMER KONTA: 76 1750 0012 0000 0000 2106 3061

Kod Bic/Swift: RCBWPLPW

Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Odbiorca: IRENEUSZ CZAPSKI

Adres odbiorcy: Polska, Piaseczno kod: 05-500 ,ul. Okrzei 11

Adres Banku: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kraj Banku: Polska.

 W tytule wpłaty należy wpisać: 

“Opłata wpisowa PSO (dopisując swoje nazwisko i imię)”